Sina-Mechanic

گزارش حسابرسی تکان‌دهنده از دو خودروساز بزرگ


گزارش حسابرسی تکان‌دهنده از دو خودروساز بزرگ


گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، بحران مالی و نبود شفافیت مالی در این دو شرکت را تأیید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، با کاهش شدید تولید در دو خودروساز بزرگ وطنی در یک سال اخیر، قابل انتظار بود که درآمد این دو شرکت با کاهش شگرف مواجه شده باشد. بنابراین جای تعجبی نداشت که در گزارش‌های سالیانه ایران‌خودرو و سایپا به صاحبان سهام آنها، از کاهش سود و درآمد خبر داده شود.  


با این حال، گزارش حسابرسان مستقل از عملکرد مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد آن چه که بیشتر مایه نگرانی نسبت به وضعیت ایران‌خودرو و سایپا است، نه کاهش درآمد، بلکه نبود شفافیت در حساب‌های مالی این دو شرکت است.  

به عنوان مثال، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام ایران‌خودرو، موارد متعددی از ابهام در صورت‌های مالی این شرکت ذکر شده که قابل تأمل است. هرچند اظهارنظر مشروط حسابرسان نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌های تجاری، امری بی‌سابقه نیست، اما تعمق در مواردی که حسابرس ذکر کرده، نشان از انحرافات محتمل میلیاردی به علت ندادن گزارش‌های دقیق به حسابرسان و رانت‌های احتمالی در فروش محصولات دارد.  

بر اساس گزارش حسابرسی از عملکرد ایران خودرو در تاریخ 30 اسفند 1391، موارد ابهام در صورت‌های مالی این شرکت به اجمال از نظرتان می گذرد: 
 
* عدم ارائه گزارش‌های مالی به حسابرسان 

* تا تاریخ تنظیم این گزارش، پاسخ بخشی از تاییدیه‎های درخواستی در ارتباط با سرفصلهای حسابها و اسناد دریافتنی تجاری، سایر حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا (خودروهای امانی نزد نمایندگیها) و سرمایه‌گذاریهای بلندمدت گروه به مبلغ 758ر2 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 862 میلیارد‌ریال)‌ و حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حسابها و اسناد پرداختنی و تسهیلات مالی گروه به مبلغ 329ر5 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 227ر4 میلیارد‌ریال) و تاییدیه واحد حقوقی شرکت ایران خودرو دیزل به این سازمان واصل نشده است.  
 
* مغایرت‌های میلیاردی 

* مانده بدهی ارزی طبق دفاتر شرکت اگزوز خراسان با تاییدیه دریافتی از بانک تجارت مبلغ 45 میلیارد ریال مغایرت دارد.  

* تاییدیه‌ دریافتی از واحد حقوقی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو حاکی از دعوی شرکت فرزانگان فارس نیکو (خریدار سهام شرکت شتابکار) مبنی بر تعلق مالیات عملکرد شرکت شتابکار تا تاریخ انعقاد قرارداد فروش سهام آن شرکت به شرکت فروشنده می‌باشد.....

* صورتهای مالی شرکتهای ایران‌خودرو عشق‌آباد، زرین‌فرآور چرخشگر، ایکوتریدینگ، اکت جنرال تریدینگ، شهرکهای صنعتی ایران‌خودرو، ایران‌خودرو شمال‌غرب و بازرگانی ایران‌خودرو شمال‌غرب و همچنین نتایج عملیات شرکت ایران‌خودرو سازه در صورتهای مالی تلفیقی گروه ایران‌خودرو منظور نگردیده است که این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.

* ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت سرمایه‌گذاری سمند در تاریخ ترازنامه در مقایسه با ارزش دفتری آن مبلغ 259 میلیاردریال و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت اصلی در سهام شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل و لیزینگ ایرانیان در تاریخ ترازنامه در مقایسه با ارزش دفتری آنها مبلغ 574 میلیاردریال کمتر است.  

منفی‌شدن حقوق صاحبان سهام باشگاه پیکان

* بهای تمام شده سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در مؤسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به‌دلیل دارا بودن زیان انباشته و منفی‌شدن حقوق صاحبان سهام نیاز به احتساب ذخیره کاهش ارزش دارد و...

* سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری گروه  شامل مبلغ 180ر7 میلیاردریال (شرکت اصلی مبلغ‌ 861ر5 میلیارد ریال) چک‌های برگشتی و سررسید گذشته و یا اقساط معوق مشتریان شرکت اصلی و شرکت لیزینگ ایران خودرو می‌باشد که علیرغم اقدامات انجام شده به حیطه وصول در نیامده است و...

* سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا، سفارشات مواد و کالا، دارایی‌های در جریان تکمیل و سایر دارایی‌های گروه شامل مبلغ 344ر10 میلیارد‌ ریال (شرکت اصلی مبلغ 209ر3 میلیارد‌ ریال) مانده‌حساب‌های راکد و سنواتی است که از این بابت ذخیره‌ای درحساب‌ها منظور نشده است و...

کسری ذخیره مالیاتی برخی شرکت‌های اقماری

* با توجه به برگ‌های تشخیص و یا قطعی صادره در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل و بررسی‌های انجام‌شده در خصوص سال مالی مورد گزارش شرکت‌های گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، گروه تام ایران‌خودرو،‌ ایران‌خودرو خراسان،‌ طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو و توسعه و عمران شهرستان نائین مجموعا مبلغ 399ر1 میلیارد ریال کسری ذخیره مالیات وجود دارد. ضمن‌آنکه درخصوص تعدادی از شرکت‌های فوق و سایر شرکت‌های گروه برای برخی از سنوات مالی برگ تشخیص و یا قطعی مالیات صادر نگردیده است.  

* طی بررسی‌های به عمل آمده،‌ بابت مالیات حقوق و تکلیفی در شرکت محورسازان ایران‌خودرو و مالیات نقل و انتقالات در شرکت لیزینگ ایران‌خودرو (از شرکت‌های فرعی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو) و مالیات بر ارزش افزوده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو جمعاً مبلغ 83 میلیارد ریال کسری ذخیره وجود دارد.  

15 میلیارد بدهی به تأمین اجتماعی

* براساس اعلامیه سازمان تأمین اجتماعی،‌ بدهی شرکت ایران‌خودرو دیزل و شرکت‌های فرعی آن از بابت حق بیمه ده ساله منتهی به سال 1386 معادل مبلغ 150 میلیارد ریال اعلام گردیده است. با توجه به موارد فوق و با عنایت به وجود هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی برای سنوات مالی قبل و سال مالی مورد گزارش و همچنین با درنظر گرفتن اعلامیه مطالبه حق بیمه مذکور،‌ احتساب ذخیره در حساب‌ها ضروری است،‌ لیکن با توجه به اعتراض شرکت‌ها به برگ‌های تشخیص،‌‌ قطعی و یا اعلامیه صادره،‌ تعیین بدهی قطعی از بابت موارد فوق منوط به بررسی و اظهارنظر مسؤولان مربوطه است.  

* بررسی‌های به‌عمل آمده درخصوص قراردادهای خرید شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) حاکی از آن است که برخی از قراردادهای فیمابین شرکت مذکور با سازندگان در حال انعقاد بوده و از محل آنها نیز مبلغ 084ر1 میلیارد ریال قطعه در سال مالی مورد گزارش دریافت گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش قراردادهای فوق قطعی و مبادله نگردیده است. مضافاً درخواست‌های افزایش نرخ تعدادی از سازندگان نیز در بخش بازرگانی شرکت مذکور در جریان رسیدگی است که نتایج آن تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و به‌دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، آثار مالی ناشی از نهایی‌شدن مذاکرات در جریان با سازندگان درخصوص افزایش نرخ و قطعی شدن قراردادهای درحال انعقاد، بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای این سازمان مشخص نیست.  

* جریمه میلیاردی ایران‌خودرو دیزل 

* طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در شرکت ایران‌خودرو دیزل، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت مذکور را به علت گرانفروشی کشنده‌های هوو در سنوات قبل با صدور آرای متعدد محکوم به پرداخت جمعاً مبلغ 597ر2 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و 283 میلیارد ریال در حق شکات خصوصی نموده، ضمن آنکه پرونده را برای طرح شکایت آتی مفتوح گذاشته است. شرکت نسبت به آراء صادره نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نموده، لیکن نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است. همچنین شرکت به‌رغم اعتراض مذکور، در جهت جلب رضایت از شاکیان و انصراف از شکایت خود،‌ طی سه سال گذشته و تا تاریخ این گزارش به 110ر8 نفر از شکات مبلغ 403 میلیارد ریال پرداخت و یا با انتقال دین به شرکتهای لیزینگ معرفی نموده است که از بدهی اقساط آنها کسر گردد (شامل 264 میلیارد ریال پرداخت نقدی و 139 میلیارد ریال انتقال دین)و.....

*به تاریخ این خصوصی سازی دقت شود1391/12/28

* در سال مالی مورد گزارش، شرکت اصلی براساس دو فقره قرارداد به تاریخ 1391/12/28اقدام به واگذاری سهام تحت تملک خود در شرکتهای ایران‌خودروسازه و ورق خودرو چهار محال و بختیاری به ترتیب به شرکتهای بلبرینگ ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سمند نموده و در این رابطه مبلغ 677ر1 میلیارد ریال سود شناسایی شده است. با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد،عدم دریافت وجه(از شرکت سرمایه‌گذاری سمند) و عدم وجود مستندات کافی در خصوص انتقال قطعی مزایا و مخاطرات مورد معامله در تاریخ ترازنامه، فروش سرمایه گذاریهای فوق و تحقق سود مذکور، برای این سازمان محرز نگردیده است. لذا در این موارد شناسایی درآمد باید تا زمان انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به تاخیر انداخته شود.  

* در سال مالی مورد گزارش حدودا از 52 درصد ظرفیت تولیدی شرکت استفاده شده و از بابت هزینه های جذب نشده، مبلغ190ر2 میلیارد ریال محاسبه و تحت سر فصل سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی ( یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی ) منظور شده است. به موجب بررسیهای انجام شده، هزینه های ناشی از ظرفیت بلا استفاده تولیدی و عدم استفاده مؤثر از نیروی انسانی، بدلیل عدم تفکیک صحیح هزینه های ثابت، به طور کامل شناسایی و از بهای تمام شده تولید تفکیک نشده است.  
 
* زیان ایران‌خودرو 

حسابرس ایران خودرو در ادامه به رغم تایید مشروط حساب‌های مالی ایران‌خودرو، بر مطالب خاصی تاکید کرده که بیانگر وجود مشکلات حاد در این شرکت و رانت در فروش محصولات این شرکت است:  

* همانطوریکه در صورت سود و زیان سال مالی مورد رسیدگی منعکس است، فعالیت شرکت اصلی منجر به مبلغ 976ر3 میلیارد ریال زیان سال گردیده است. ضروری است درخصوص سودآور شدن فعالیتها، تمهیدات لازم بکار گرفته شود. 
 
* کاهش خدمات گارانتی 

همانطوریکه در یادداشت توضیحی 30 صورتهای مالی منعکس است، هزینه گارانتی و سرویس اولیه در شرکت اصلی نسبت به سال قبل کاهش یافته است که این امر ناشی از کسر مبلغ 474میلیارد ریال از هزینه ها طبق الحاقیه قرارداد شماره 47001 خدمات پس از فروش مورخ 1/2/1392 با شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو )می باشد. 

* زیان انباشته شرکت لیزینگ خودروکار (از شرکتهای فرعی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو)، طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده، در پایان سال مالی مورد گزارش بالغ بر مبلغ 556ر1 میلیارد ریال و بیش از 15 برابر سرمایه بوده و با عنایت به کاهش فعالیت و زیان‌دهی عملیات شرکت مذکور در سنوات اخیر، افزایش هزینه‌های مالی ناشی از بلوکه شدن منابع مالی آن در فعالیتهای کم بازده از جمله سرمایه‌گذاری در املاک و عدم فروش یا بازیافت بموقع آنها، راکد بودن بخش عمده‌ای از حسابهای دریافتنی ، فزونی بدهیهای جاری نسبت به دارائیهای جاری به مبلغ 521ر1میلیارد ریال، ساختار مالی نامناسب، جملگی نشان‌دهنده وجود ابهامی است که می‌تواند نسبت به توانائی آن شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند. بنابراین ممکن است شرکت مذکور قادر به بازیافت دارائیها و تسویه بدهیها درروال عادی فعالیت تجاری خود نباشد. * تولید و فروش خودرو تندر 90 و سی‌کی‌دی و قطعات در شرکت اصلی (یادداشت توضیحی 4- 28صورتهای مالی) منجر به حدود مبلغ 169ر2 میلیارد ریال زیان ناخالص گردیده است. ضروری است، درخصوص سودآور شدن فعالیتهای مذکور، تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. 

* براساس مصوبه شماره 2/4015 ستاد سیاستگذاری خودرو، شرکتهای خودروساز می‌بایستی حداقل 3 درصد فروش خود را صرف ارائه وگسترش خدمات پس از فروش نمایند. لیکن باتوجه به بررسیهای بعمل آمده، شرکت ایران‌خودرو حدودا مبلغ 232 میلیارد ریال کمتر به این امر اختصاص داده است. 

* در سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی اقدام به خرید سه دانگ از شش دانگ ملک متعلق به شرکت تاپ سرویس و یک قطعه زمین از شرکت لیزینگ غدیر نموده که توجیه اقتصادی آن به این سازمان ارائه نشده است . ضمنا تا تاریخ تنظیم این گزارش، انتقال قطعی مالکیت زمینهای مذکور بنام شرکت صورت نگرفته است. 
 
* بوی رانت  

* در برخی از برنامه های فروش درصد بالایی از فروش محصولات به یک خریدار اختصاص یافته است. درخصوص موارد فوق توجیهات کافی به این سازمان ارائه نشده است. 
 
* خطر ورشکستگی 

* بدهیهای جاری شرکت اصلی حدود 3/1 برابر دارائیهای جاری آن می‌باشد. همچنین نسبت مالکانه شرکت در پایان سال مالی در حدود 7/6درصد می‌باشد که با حداقل نسبت مالکانه شرکتهای بورسی (20 درصد) فاصله نسبتا زیادی دارد. مشارکت سهامداران در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور کاهش دریافت تسهیلات از بانکها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مالی وجبران زیان شرکت ضروری است. 

* واحد مبارزه با پولشویی در شرکت تشکیل نشده و سیستم خاصی در این ارتباط به منظور شناسائی اولیه ارباب رجوع و مستندسازی آن قبل از انجام معاملات و همچنین فراهم نمودن امکان نظارت مؤثر مدیریت بر سیستم ها ،کنترلها، تفکیک وظایف و برنامه‌های آموزشی کارکنان به مورد اجراء‌ گذاشته نشده است. 
 
* اوضاع شرکت سایپا هم مطلوب نیست

گزارش حسابرس بازرس قانونی شرکت سایپا از عملکرد مالی این شرکت در سال 1391 مشابهات فراوانی به ابهامات مالی ایران‌خودرو دارد. 

مهمترین نکات گزارش حسابرس از عملکرد شرکت سایپا به شرح ذیل است: 

* مبلغ 152ر1 میلیارد ریال از مانده حسابها و اسناد دریافتنی تجاری در شرکت سایپا دیزل، در رابطه با تعداد 275ر4 نفر از مشتریانی بوده که بیش از 20 قسط خود را در تاریخهای سررسید پرداخت ننموده‏اند و مبلغ 088ر1 میلیارد‌ریال از مانده حساب فوق در شرکت مزبور مربوط به چکهای واخواستی نزد صندوق، سفته‏ها و قبوض برگشت شده در تاریخ ترازنامه می‎باشد که قابلیت وصول تمامی آنها برای این سازمان، محرز نگردیده است. 

* مبلغ 296ر1 میلیارد ریال از مانده حساب اسناد دریافتنی کوتاه‏مدت و حساب مشتریان اقساطی در شرکت پارس خودرو و شرکت رایان سایپا، اقساط سررسید گذشته می‏باشند که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده اند. مضافا ‌ مبلغ 638 میلیاردریال از مانده چکهای دریافتی بابت فروشهای اعتباری درشرکت رایان سایپا،‌ برگشت شده است. 

* مبلغ 597 میلیارد‌ ریال از مانده اسناد دریافتنی مشتریان در شرکت اصلی، اقساط سررسید گذشته مربوط به سنوات 1390 و قبل از آن می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، هر چند ایجاد مطالبات مشکوک الوصول انباشته و تعدیل حسابها نسبت به بخشی از موارد فوق ضرورت دارد، لیکن به دلیل نامشخص بودن نتایج پیگیریهای در جریان، تعیین تعدیلات قطعی از این بابت، برای این سازمان مقدور نمی‌باشد. 

* مبلغ 265 میلیارد ریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی و پیش‌پرداختها در شرکت اصلی و مبلغ 695 میلیارد ریال از مانده حسابهای مزبور و موجودی مواد و کالا در شرکتهای فرعی، اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می‌باشد که اقدامات مؤثری درخصوص وصول مطالبات و تسویه آنها حسب مورد صورت نگرفته است.  

* مبلغ 531 میلیاردریال از ماشین‌آلات خطوط تولید شرکت بنیان توسعه صنعت‌خودرو (شرکت فرعی) مربوط به تولید محصولات چیرمن، کوراندو و فیات بوده که به دلیل عدم تولید محصولات مزبور، بلااستفاده مانده‌اند. 

* مبلغ 3/475 میلیاردریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی، تحت عنوان طلب شرکت تاپکو از شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منعکس می‌باشد. طبق بررسیهای این سازمان، مبلغ مزبور عمدتا در رابطه با بهای برخی اقلام سفارشات و ماشین‌آلات، حق‌الامتیاز خطوط تولید، هزینه سود مشارکت مشتریان خودروی فیات و بهای تمام شده سیستم‌های نرم‌افزار بوده که از حسابهای شرکت تاپکو حذف و به بدهکار شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منظور شده است. در این خصوص مدارک و مستندات و توافقنامه فیمابین، به این سازمان ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز، تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات لازم بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای سازمان امکانپذیر نگردیده است. 

*  مانده تهاتر نشده شرکتهای مشمول تلفیق به مبلغ 8/765 میلیاردریال (شامل اقلام باز بدهکار به مبلغ 7/235ر2 میلیاردریال و اقلام باز بستانکار به مبلغ 9/469ر1 میلیاردریال) می‌باشد که بدون تعیین ماهیت و رفع مغایرات مزبور تحت سرفصل سایر حسابها و اسناد دریافتنی منظور گردیده است. 

* بدهیهای ارزی شرکتهای فرعی (زامیاد، سایپادیزل، لیزینگ رایان سایپا، ورق خودرو چهارمحال بختیاری و صنایع شیشه نشکن) جمعا به مبالغ 3/221 میلیون یورو و 3/170 میلیون یوان چین می باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی تسعیر گردیده است. این در حالیست که بخشی از بدهیهای ارزی شرکتهای فرعی مزبور پس از سال مالی مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلی و یا با نرخ مبادله‎ای پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی درخصوص نرخ خرید ارز در رابطه با تسویه بدهیهای ارزی، تعیین تعدیلات موردنیاز و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است. 

500میلیارد تومان سهم دولت پرداخت نشده است

* مبلغ 140ر5 میلیارد ریال از مانده سود سهام پرداختنی، مربوط به سود سهام سنوات 1388 الی 1390 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (علیرغم توافق‌نامه مورخ 1391/02/16 فی‌مابین در رابطه با پرداخت و تسویه سود سهام سنوات 1388 و 1389) و همچنین مبلغ 500ر1 میلیاردریال از مانده حساب مزبور عمدتا مربوط به سود سهام سال 1390 شرکتهای گروه صنعتی رنا، توسعه سرمایه رادین، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان می‌باشد که تا تاریخ این گزارش پرداخت نشده است. 

* با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، بالغ بر 254ر2 میلیاردریال از مانده طلب شرکت اصلی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (شرکت فرعی)، در رابطه با علی‌الحساب پرداختی در سال 1389 بابت خرید سهام بانک پارسیان و سود سهام سال 1390 می‎باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. 

گزارش کامل حسابرسان از ایران خودرو را اینجا و سایپا را در اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام/

کلید واژه

Ferrari 458 Speciale 2014

فراری 458 اسپیچاله (Ferrari 458 Speciale 2014)

فراری 458 اختصاصی آخرین محصول این شرکت می باشد که از هسته فلسفه نوآوری و تکنولوژی مرکز تحقیقات آن شکل گرفته و به دنبال 3 هدف تکنولوژیک در انتقال قدرت، ایرودینامیک (علم مربوط به حرکت اجسام در گازها یا هوا) و پویایی خودرو  می باشد که خودروی اسپرت 458 را به معنای واقعی کلمه "اختصاصی" رسانده است.
در 458 اسپیچاله، قدرت موتور V8 فراری از 562 به 597 اسب بخار ارتقا‌ یافته. به عبارت بهتر، این نیروگاه 4.5 لیتری در ازای هر لیتر حجم خود، 133 اسب بخار قدرت تولید می‌کند که به گفته فراری، بالاترین نسبتی است که تا به امروز برای یک خودرو جاده‌ای مجهز به پیشرانه دمش طبیعی به ثبت رسیده.

در دوسال متوالی شرکت فراری جوایس نفیسی را بدلیل ساخت موتورهای دمش طبیعی با بالاترین قدرت و کارایی در کمترین حجم و مصرف را دریافت کرده که این نشان دهنده دقت ساخت و طراحی موتور مرکز پژوهش این شرکت می باشد که حتی سازندگان موتور ساعت سوئیسی هم به آن قبطه می خورند!وزن خالص اسپیچاله نیز در این بین با کاهش 90 واحدی به نسبت 458 استاندارد، به 1،290 کیلوگرم رسیده؛ یعنی در ازای هر تُن وزن خود، 470 اسب بخار قدرت در اختیار دارد. این نسبت‌ها اینگونه روی آسفالت تفسیر می‌شوند؛ صفر تا 100 در 3 ثانیه و صفر تا 200 در 9.1 ثانیه.اسپیچاله همچنین یک دور پیست معروف فراری، فیورانو را در مدت زمان یک دقیقه و 23.5 ثانیه پیموده؛ یعنی 1.5 ثانیه سریع‌تر از 458 استاندارد، 0.5 ثانیه سریع‌تر از 599 و تنها 0.5 ثانیه کُندتر از F12 برلینتای 730 اسب بخاری. تحمل‌پذیری این نسخه از کوپه V8 دلفریب فراری در برابر شتاب جانبی نیز g 1.33 اعلام شده که بالاترین میزان در بین فراری‌های جاده‌ای است!


با تمام این اوصاف، 458 فراری تا Speciale شدن، مسیری به‌مراتب پیچیده‌تر از ارتقای قدرت و کاهش وزن را پیموده. فراری با همکاری بازوی طراحی‌اش، پینین فارینا، پیکره‌ای آیرودینامیک‌تر را برای اسپیچاله تراش داده. البته، سبیل معروف 458 هم در این بین به باد رفته! 458Speciale همچنین مجهز به سامانه Side Slip angle Control system یا SSC است در کنار سیستم کنترل پایداری F1-Trac و دیفرانسیل الکترونیکی E-Dif، زاویه لغزش خودرو در هنگام کم/ بیش فرمانی را محاسبه می‌کند و با مقایسه آن با زاویه بهینه برای خروج از پیست، نسبت گشتاور انتقال یافته به هریک از چرخ‌های عقب را تنظیم می‌کند.


TECHNICAL SPECIFICATIONS


Engine type : V8 - 90°
Total displacement: 4495 cm3
Max. power output: 605 cv @ 9000 rpm
Max. torque: 540 Nm @ 6000 rpm
Weight: 1290 kg
Weight/power ratio: 2.13 kg/cv
Performance
0-100 km/h: 3.0s
0-200 km/h: 9.1s
Fiorano lap time: 1'23"5
CO2 emissions: 275 gr/km (with HELE System)


برگردان و نوشته : سینا مکانیک

منبع : NetCarShowهواپیمایی‌ که ‌پنج‌ سال‌ مداوم‌ پرواز می‌کند + تصاویر

هواپیمایی‌ که ‌پنج‌ سال‌ مداوم‌ پرواز می‌کند + تصاویر

راه دانشجو: مهندسان در حال ساخت هواپیمای بدون سرنشینی هستند که با هر بار اوج‌گیری به جو فوقانی، می‌تواند پنج سال پیوسته پرواز می‌کنند.

به گزارش ایسنا، ماهواره‌های معمولی فعالیت‌هایشان را به خوبی انجام می‌دهند اما دارای نقاط ضعفی هستند. این ابزار کاملا گران‌قیمت هستند، قراردادن آن‌ها در مدار، فرایندی هزینه‌بر است و زمانی که مورد استفاده هستند، نمی‌توان آن‌ها را اصلاح کرد.

سامانه جدید شرکت هوافضای «تیتان» جایگزینی ارائه خواهد کرد که به گفته طراحان، هیج یک از این مشکلات را نباید داشته باشد.

هواپیمای بدون سرنشین این شرکت در ارتفاع بالای «سولارا» (Solara) قرار است به عنوان "ماهواره جوی" عمل کرده و به طور خودکار در جو فوقانی به مدت پنج سال پیوسته حرکت کند.

هم‌اکنون دو مدل سولارا ارائه شده‌اند که طول بال «سولارا 50» 50 متر گزارش شده، طول خود آن 15.5 متر بوده و وزن آن نیز فقط 159 کیلوگرم است.

گفته می‌شود، این سیستم ظرفیت بارگیری بیش از 32 کیلوگرم را دارد.

«سولارای 60» بزرگ‌تر، حدود 60 متر عرض دارد و دارای قدرت حمل بیش از 100 کیلوگرم است.

در هر دوی این نسخه‌ها، سطوح دم و بال فوقانی‌تر هواپیما با تقریبا سه هزار سلول خورشیدی پوشیده شده‌اند که این امر امکان تولید بیش از هفت کیلووات انرژی را در طول روز می‌دهد.

در ارتفاع 20 کیلومتری، این هواپیما‌ها می‌توانند بر بالای ابرها مانور دهد و آشفتگی‌های آب‌وهوایی آن‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد.

صدها ولت انرژی در درون باتری‌های یون-لیتیم آنبورد سامانه‌ها ذخیره خواهد شد تا موتور، خلبان خودکار، حسگرها و سیستم‌های دورسنجی در تمامی شب فعال باشند.

هر هواپیمایی ماموریتش را با اوج‌گیری از زمین و زمانی کوتاه پس از نیمه‌شب آغاز خواهد کرد و سپس با استفاده از انرژی باتری‌اش، به ارتفاع پرواز مطلوب اوج می‌گیرد.

این فناوری‌ها سپس تمامی روز بعد را به شارژ دوباره باتری‌هایشان با استفاده از نور خورشید، خواهند پرداخت و بنابراین، چرخه شارژ-ذخیره‌ای را آغاز می‌کنند که می‌تواند برای بیش از پنج سال ادامه داشته باشد.

در پایان ماموریت، هواپیما‌ها به زمین بازخواهند گشت تا امکان بازیابی محموله‌هایشان را فراهم کنند.

سرعت کروز سولارا حدود 104 کیلومتر بر ساعت و دارای طیف عملیاتی بیش از 4.5 میلیون کیلومتر خواهد بود.

بخش عمده کاربرد این سامانه‌ها پرواز در محدوده چرخه‌هایشان بر فراز ناحیه مطلوب خواهد بود.

این کاربردها شامل نظارت، رهگیری بودجه، نقشه‌برداری زنده یا نظارت بر محصولات کشاورزی، آب و هوا، اماکن حادثه‌زده یا هر عمل دیگری است که یک ماهواره با ارتفاع پایین می‌تواند صورت دهد.

افزون بر این، شرکت تیتان مدعی است این سامانه‌ها می‌توانند پوشش تلفن همراه را برای ناحیه‌ای به مساحت بیش از 16 هزار و 800 کیلومتر مربع صورت داده و امکان دسترسی به بیش از 100 برج زمین محور را بدهند.

این شرکت پیش‌تر نمونه‌های اولیه کوچک‌تر را به پرواز در آورده بود و امیدوار است در سال جاری میلادی سولارای تمام سایز 50 و 60 را عرضه کند.

هنوز هیچ رایزنی در خصوص بهای این سامانه‌ها صورت نگرفته است. قیمت خودروهای وارداتی 23 مرداد 1392

قیمت خودروهای وارداتی 23 مرداد 1392


 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010

104,000,000

آسان موتور

سوناتا.2012.فول ترین آپشن

134,000,000

---

سوناتا.2013.فول ترین آپشن

142,000,000

137,323,000

سوناتا 2013 . 2 ایربگ

128,000,000

وارداتی

سنتنیال 4 نفره ( ایکاس )

405,000,000

455,000,000

سنتنیال 5 نفره ( ایکاس )

390,000,000

وارداتی

آزرا 2010 . مشابه صفر

129,000,000

---

آزرا 2011 . صفر

165,000,000

---

آزرا ( گرنجور ) فول با رادار

203,000,000

216,728,000

آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار

194,000,000

---

آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ

181,000,000

وارداتی

جنسیس 2011

182,000,000

---

جنسیس . اتاق جدید VIP

240,000,000

296,341,000

جنسیس کوپه 2011

145,000,000

---

جنسیس کوپه . اتاق جدید

198,000,000

---

هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009

81,000,000

---

هیوندای I30

104,000,000

---

هیوندای I20 اتاق جدید

83,000,000

88,230,000

توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ

158,000,000

142,500,000

توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ

147,000,000

وارداتی

وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ

212,000,000

235,500,000

وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ

189,000,000

وارداتی

سانتافه 2012 فول

176,000,000

---

سانتافه 2013 فول 3.5 لیتری

265,000,000

---

سانتافه 2013 فول 2.4 لیتری

202,000,000

---

ون هفت نفره H1

117,000,000

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

لندکروز 8 سیلندر VXR

460,000,000

وارداتی

لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013

345,000,000

314,500,000

اف جی کروز

245,000,000

230,000,000

فورچونر . VX . اتاق جدید

241,000,000

وارداتی

راو 4 . سفارشی

177,000,000

136,900,000

پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ

229,000,000

220,000,000

پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ

215,000,000

وارداتی

پرادو VX چهار در آفرود . فول

268,000,000

---

پرادو VX چهار در آنرود . فول

328,000,000

325,000,000

GT 86 کوپه فول

178,000,000

175,000,000

آریون 2011

155,000,000

---

آریون . اتاق جدید گراند

192,000,000

200,800,000

آریون . اتاق جدید SE

199,000,000

---

کمری اتاق جدید GL

124,000,000

127,900,000

کمری اتاق جدید GLX

144,000,000

161,000,000

کمری اتاق جدید SE

150,000,000

---

یاریس هاچ بک ( اتاق جدید )

93,000,000

---

کرولا XLI فول کامل با بال عقب

124,000,000

122,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

موهاوی 8 سیلندر

229,000,000

264,300,000

کادنزا. فول کامل

191,000,000

195,584,000

کادنزا 2 ایربگ

174,000,000

وارداتی

سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ

206,000,000

212,500,000

سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ

191,000,000

وارداتی

اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن 2.0

---

145,800,000

اسپورتیج جدید فول . 10 ایربگ 2.4

159,000,000

151,100,000

اپیروس . مشابه صفر 2009

112,000,000

---

اپتیما . مشابه صفر 2010

96,000,000

---

اپتیما جدید . فول 10 ایربگ

143,000,000

138,300,000

اپتیما جدید . فول 2 ایربگ

131,000,000

وارداتی

سراتو کوپه 1.6

103,000,000

101,400,000

سراتو کوپه 2.0

114,000,000

110,900,000

سراتو 1.6 فول

91,000,000

96,600,000

سراتو 1.6 فول 2014

127,000,000

وارداتی

سراتو 2.0 فول

106,000,000

102,400,000

پیکانتو

73,000,000

69,100,000

کارنز

124,000,000

111,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

520 فول

305,000,000

وارداتی

523 فول

325,000,000

وارداتی

528 فول

351,000,000

وارداتی

320 فول

292,000,000

وارداتی

335 کروک

380,000,000

وارداتی

650 کروک

1,045,000,000

وارداتی

Z4 20I

335,000,000

وارداتی

Z4 23I

355,000,000

وارداتی

Z4 28I

375,000,000

وارداتی

Z4 30I

405,000,000

وارداتی

Z4 35I

430,000,000

وارداتی

X1 موتور 1.8

255,000,000

وارداتی

X1 موتور 2.0

295,000,000

وارداتی

X3 موتور 3.5

430,000,000

وارداتی

X3 موتور 2.8

340,000,000

وارداتی

X3 موتور 2.0

320,000,000

وارداتی

X5 موتور 3.5

935,000,000

وارداتی

X6 موتور 5.0

730,000,000

وارداتی

X6 موتور 3.5

660,000,000

وارداتی

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

C200 مانیتور بزرگ

295,000,000

---

C300 فول

330,000,000

---

C350 فول

365,000,000

---

B180 فول

165,000,000

---

E200 فول

360,000,000

---

E300 فول

455,000,000

---

E350 فول

495,000,000

---

E350 کروک

545,000,000

---

E350 کوپه

515,000,000

---

S500 فول با میز بار

850,000,000

---

GLK 350 فول

465,000,000

---

SLK 350 فول

445,000,000

---

SL 500 فول

940,000,000

---

SL 350 فول

530,000,000

---

CL 500 فول

735,000,000

---

CL 600 فول

1,060,000,000

---

CLS 350 فول

570,000,000

---

CLS 500 فول

770,000,000

---

CLS 550 فول

840,000,000

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کایمن S

365,000,000

---

باکستر S

405,000,000

---

911 جدید

1,020,000,000

---

کایان 6 سیلندر

745,000,000

---

کایان 8 سیلندر توربو

1,130,000,000

---

کایان 8 سیلندر

880,000,000

---

پانامرا 8 سیلندر توربو

1,210,000,000

---

پانامرا 8 سیلندر

960,000,000

---

پانامرا 6 سیلندر

750,000,000

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

RX 350 فول کامل

340,000,000

---

RX 350 اتاق جدید . پاناروما

422,000,000

372,000,000

LX 570 آفرود

643,000,000

---

ES 350 فول 2012

280,000,000

---

ES 350 فول اتاق جدید

355,000,000

---

CT200 H هیبریدی

240,000,000

---

LS 460 - لانگ

530,000,000

---

LS 460 - اتومن

500,000,000

---

IS 300 فول کامل

270,000,000

---

IS 300 کروک با رادار

330,000,000

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

ام جی 6 . فول GT

108,000,000

102,000,000

ام جی 6 . فول مگنت

104,000,000

---

ام جی 6

97,000,000

---

ام جی 350

---

83,000,000

ام جی 550

93,000,000

94,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

چیرمن CW 700

موجود نمی باشد

رامک خودرو

ون رودیوس

128,000,000

رامک خودرو

اکتیون

124,000,000

127,000,000

کایرون

1,620,000,000

140,000,000

رکستون

170,000,000

---

رکستون جدید

198,000,000

187,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

لتیتود فول آپشن

170,000,000

نگین خودرو

کولیوس . فول اتاق جدید

165,000,000

نگین خودرو

فلوئنس اتاق جدید

138,000,000

نگین خودرو

فلوئنس E2

110,000,000

نگین خودرو

فلوئنس E4

115,000,000

نگین خودرو

مگان هاچ بک E4

---

120,000,000

مگان هاچ بک E2

---

101,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

امگراند EC7 صندوقدار

59,500,000

53,910,000

امگراند EC7 RV هاچ بک

60,500,000

53,910,000

SC7 فول

---

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

آلفارومئو جولیتا . فول

159,000,000

آلفا موتور

آلفارومئو جولیتا . نیمه فول

146,000,000

آلفا موتور

آلفارومئو میتو . فول

114,000,000

آلفا موتور

آلفارومئو میتو . نیمه فول

104,000,000

آلفا موتور

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کواتروپورته GTS فول ترین آپشن

1,280,000,000

---

کواتروپورته S

1,200,000,000

---

گرن کابریو

1,030,000,000

---

گرن کابریو S

1,200,000,000

---

گرن توریسمو

910,000,000

---

گرن توریسمو S

980,000,000

---

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

مینی کوپر S

365,000,000

---

مینی ماینر

470,000,000

---

ون اویکو

63,000,000

---

فولکس بیتل 2013

275,000,000

---

میتسوبیشی ASX فول 2013

152,000,000

145,000,000

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

C70 کروک

335,000,000

افرا موتور

C30

240,000,000

افرا موتور

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

سیویک LX

123,000,000

فامیلی موتور

سیویک EX

143,000,000

فامیلی موتور

آکورد LX

168,000,000

فامیلی موتور

آکورد EX-B

186,000,000

فامیلی موتور

با ۵۰ میلیون چه خودرویی بخریم؟+جدول

با ۵۰ میلیون چه خودرویی بخریم؟+جدول
برای آن دسته از مشتریانی که چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان برای خرید خودرو در جیب دارند، چند پیشنهاد در نظر گرفته‌ایم. گزینه‌هایی که البته آنچنان چنگی به دل نمی‌زنند.
با ۵۰ میلیون چه خودرویی بخریم؟+جدول
به گزارش افکارنیوز، تقریباً در همه‌جای دنیا، افزایش قیمت خودرو همراه با یک تغییر اساسی در آن است. این تغییر می‌تواند تقویت مشخصات فنی باشد و یا اضافه شدن آپشن‌های خاص.

شاید تنها در ایران باشد که همزمان با کاهش کیفیت و حذف امکانات استانداردی که به آن آپشن می‌گویند، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند.

مثلاً اگر تا ۲ سال پیش می‌شد با ۵۰ میلیون سراغ سوناتا یا اوپیروس و یا حتی جنسیس رفت این روزها همان خودروها را زیر ۲۰۰ میلیون نمی‌شود پیدا کرد.

پس از اعلام این نکته که قیمت کف بازار خودرو ۱۴ میلیون (مربوط به وانت باردو) است، دیگر نباید توقعی از خودروهای زیر ۱۰ میلیون داشت.

بنابراین گزینه‌های ۵۰ میلیونی از این قرارند:

پژو پارس ELX
یکی از محبوب‌ترین‌های ایران‌خودرو که هنوز هم رنگ سفیدش مشتریان پر و پا قرصی دارد. یک خانوادگی قدیمی که با موتور ۱۸۰۰ سی‌سی خود می‌تواند ۱۰۰ اسب‌بخار نیرو تولید کند.

به شهادت بسیاری از خریداران پارس‌های تازه تولید،‌ کیفیت آن به نسبت سال‌های گذشته به وضوح کمتر شده است.

پژو پارس ELX آپشن‌دار
تصور نکنید قرار است با یک لوکس فوق مدرن روبه‌رو شوید. این مدل همان پارس معمولی است که فقط قدری به زرق و برقش اضافه شده. روی نسخه آپشن‌دار می‌شود آینه‌های تاشو، شیشه‌های UVدار، غربیلک فرمان چرمی، رودری و جلوآمپر جدید را مشاهده کرد.

در ضمن یادتان باشد این خودرو همان موتور ۱۸۰۰ سی‌سی ۱۰۰ اسب‌بخاری را دارد.

پژو ۲۰۶ 
این هاچ‌بک مشهور با موتور ۱۵۸۷ سی‌سی خود به راحتی می‌تواند ۱۱۰ اسب‌بخار نیرو تولید کند. ایران‌خودرو می‌گویند مصرف میانگین سوخت آن در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷.۳ لیتر است. جدای از اینها،‌ مهم‌ترین برتری این خودرو جعبه‌دنده اتوماتیک نرم آن است که البته تیپ ترونیک هم دارد.


پژو ۲۰۶ صندوقدار V۲
گزینه‌ای مطلوب برای آنها که ۲۰۶ را دوست دارند ولی با فضای مدل قسمت بار هاچ‌بک هیچ کنار نمی‌آیند. اولین مدل ۲۰۶ اس‌دی و راستش را بخواهید یکی از کم‌فروش‌ترین‌های این سری. دلیلش معلوم است. این تیپ از ۲۰۶ دارای مخزن گاز CNG است. خودروهای گازسوز هم که می‌دانید چه مشکلاتی دارند.
این هاچ‌بک مشهور با موتور ۱۵۸۷ سی‌سی خود به راحتی می‌تواند ۱۱۰ اسب‌بخار نیرو تولید کند. ایران‌خودرو می‌گویند مصرف میانگین سوخت آن در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷.۳ لیتر است. جدای از اینها،‌ مهم‌ترین برتری این خودرو جعبه‌دنده اتوماتیک نرم آن است که البته تیپ ترونیک هم دارد.


پژو ۲۰۷ دنده‌ای
پژو ۲۰۷ دنده‌ای را همان پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با امکانات و چهره‌ای بهینه‌شده تصور کنید.

تندر اتوماتیک E۲
باید اعتراف کرد که هنوز جای خودش را بین مشتریان باز نکرده است. پرداخت هزینه‌ای ۴۱ میلیون تومانی که جعبه‌دنده اتوماتیکش جواب خود را پس نداده است. یادتان باشد تندر اتوماتیک شاید در تعویض دنده راحت‌تر باشد ولی به نسبت مدل دستی کندتر است. هم‌چنین مصرف سوختش نیز در حد محسوسی بیشتر شده است.

لیفان تلنت
می‌رسیم به گزینه‌های خارجی. البته منظور از خارجی همین چینی خودمان است. بهترین مدل لیفان ۶۲۰ ، ویرایش Talent نام دارد که حجم موتورش قدری بیشتر و امکانات داخلی آن نیز تا حدودی بیشتر و لوکس‌تر است. لیفان ۶۲۰های معمولی دارای ۱۰۵ اسب‌بخار نیرو هستند ولی این مدل ۱۳۱ اسب‌بخار توان دارد.

ام‌وی‌ام ۵۳۰
پیشنهادی معقول برای خانواده‌ها. یک چهار درب بزرگ با موتور ۲۰۰۰ سی‌سی. قید چهره تکراری و خسته‌کننده‌اش را که بزنید می‌توانید با ۱۴۰ اسب‌بخار نیرویش کنار بیایید. فضای داخلی آن مناسب و صندوق عقبش در حد و اندازه‌های سمند است.

پروتون Gen۲
برای آنها که یک گزینه واقعاً خارجی می‌خواهند،‌ جنتو پیشنهاد می‌شود. البته باید گفت که این هاچ‌بک مالزیایی به دلیل نرم بودن جعبه‌دنده اتوماتیکش معروف شده. این در حالی است که مدل فوق دستی است. چراکه نسخه اتومات به مرز ۶۰ میلیون نزدیک‌تر است.

پاژن
دست آخر به یک گزینه متفاوت می‌رسیم. یک شاسی‌بلند آفرود. یکی از ارزان‌ترین‌ها در کلاس خودش. شرکت مرتب، پاژن را به دو صورت صندلی معمولی و صندلی موسویی عرضه می‌کند. یک محصول دو دیفرانسیل با موتور حجیم ۳۰۰۰ سی‌سی که ۱۶۱ اسب‌بخار نیرو تولید می‌کند.

ارزان قیمت ترین خودروهای کشور

ارزان قیمت ترین خودروهای کشور

قانون- خودرو تیبا در بازار به قیمت ۲۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش فرارو، قیمت روز خودروهای ارزان‌قیمت بازار به شرح زیر است:

 

کلیپ مسابقه درگ بین خودروهای Audi RS6 Sportmile و لامبورگینی LP700-4 Aventador و BMW M6 F12


کلیپی دیگر از تیم Dragtimes که در این کلیپ شاهد مسابقه درگ بین خودروهای Audi RS6 Sportmile و لامبورگینی LP700-4 Aventador و   BMW M6 F12 هستید.
دانلود با کیفیت HD

43.5MB


دانلود با کیفیت 480
11.3MB منبع و پسورد: www.maxspeed.irکلیپ Ken Block Experience-Tokyo

چندی پیش کلیپ دیگری از راننده ی محبوب یعنی "Ken Block" منتشر شد که باز هم مثل همیشه شاهد هنرنمایی او با خودروی خودش هستیم که این بار در توکیو فیلم برداری شده است.دانلود با کیفیت 101MB________________ HDدانلود با کیفیت 25.6MB________________360مدت زمان کلیپ : 5 دقیقه

 منبع و پسورد:www.maxspeed.ir
کلیپ رقابت درگ ریس بین مرسدس بنر SLS 63 AMG و BMW X6M PP-Perfprmance و بنز ML63 AMG

کلیپ رقابت درگ بین مرسدس بنر SLS 63 AMG و BMW X6M PP-Perfprmance و بنز ML63 AMG

دانلود با کیفیت HD

71.2MB


دانلود با کیفیت 480
16.6MB منبع و پسورد: www.maxspeed.ir

کلیپ دیدینی تعقیب و گریز پلیس و موتور به همراه حرکات نمایشی

کلیپ دیدینی تعقیب و گریز پلیس و موتور به همراه حرکات نمایشیکلیپی بسیار زیبا از حرکات نمایشی و همچنین تعقیب و گریز موتور و خودرو که توسط تیم Monster Energy منتشر شده و تیم icon هم نیز در ساخت کلیپ نقش داشته.
دانلود با کیفیت HD
178MBدانلود با کیفیت 480
54.5MB منبع و پسورد: www.maxspeed.ir1 2 3 4 5 ... 26 >>