Sina-Mechanic

محصول جدید بوگاتی در راه است


محصول جدید بوگاتی در راه است


خودروی جدید بوگاتی با نام «بوگاتی گنگلوف» با الهام گرفتن از طرح یک خودری قدیمی معرفی شد.


پاول شیشفسکی، طراح خودروی جدید بوگاتی ، گنگلوف را با الهام از خودروی آتلانته مدل 57SC سال 1938 طراحی کرده است.


در طراحی گنگلوف سعی شده تا این خودرو با کمترین خطای ممکن ، هوا را از کنار خود عبور دهد و با این کار در مصرف سوخت این خودرو به میزان قابل توجهی صرفه جویی صورت بگیرد.

از دیگر ویژگی های خودرو ،می توان به چراغ های روشنایی خاص آن و همچنین تقارن ویژه و کامل در دو سمت این خو
درو اشاره کرد.