Sina-Mechanic

ارزان قیمت ترین خودروهای کشور

ارزان قیمت ترین خودروهای کشور

قانون- خودرو تیبا در بازار به قیمت ۲۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش فرارو، قیمت روز خودروهای ارزان‌قیمت بازار به شرح زیر است: