X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

Sina-Mechanic

گزارش حسابرسی تکان‌دهنده از دو خودروساز بزرگ


گزارش حسابرسی تکان‌دهنده از دو خودروساز بزرگ


گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، بحران مالی و نبود شفافیت مالی در این دو شرکت را تأیید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، با کاهش شدید تولید در دو خودروساز بزرگ وطنی در یک سال اخیر، قابل انتظار بود که درآمد این دو شرکت با کاهش شگرف مواجه شده باشد. بنابراین جای تعجبی نداشت که در گزارش‌های سالیانه ایران‌خودرو و سایپا به صاحبان سهام آنها، از کاهش سود و درآمد خبر داده شود.  


با این حال، گزارش حسابرسان مستقل از عملکرد مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد آن چه که بیشتر مایه نگرانی نسبت به وضعیت ایران‌خودرو و سایپا است، نه کاهش درآمد، بلکه نبود شفافیت در حساب‌های مالی این دو شرکت است.  

به عنوان مثال، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام ایران‌خودرو، موارد متعددی از ابهام در صورت‌های مالی این شرکت ذکر شده که قابل تأمل است. هرچند اظهارنظر مشروط حسابرسان نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌های تجاری، امری بی‌سابقه نیست، اما تعمق در مواردی که حسابرس ذکر کرده، نشان از انحرافات محتمل میلیاردی به علت ندادن گزارش‌های دقیق به حسابرسان و رانت‌های احتمالی در فروش محصولات دارد.  

بر اساس گزارش حسابرسی از عملکرد ایران خودرو در تاریخ 30 اسفند 1391، موارد ابهام در صورت‌های مالی این شرکت به اجمال از نظرتان می گذرد: 
 
* عدم ارائه گزارش‌های مالی به حسابرسان 

* تا تاریخ تنظیم این گزارش، پاسخ بخشی از تاییدیه‎های درخواستی در ارتباط با سرفصلهای حسابها و اسناد دریافتنی تجاری، سایر حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا (خودروهای امانی نزد نمایندگیها) و سرمایه‌گذاریهای بلندمدت گروه به مبلغ 758ر2 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 862 میلیارد‌ریال)‌ و حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حسابها و اسناد پرداختنی و تسهیلات مالی گروه به مبلغ 329ر5 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 227ر4 میلیارد‌ریال) و تاییدیه واحد حقوقی شرکت ایران خودرو دیزل به این سازمان واصل نشده است.  
 
* مغایرت‌های میلیاردی 

* مانده بدهی ارزی طبق دفاتر شرکت اگزوز خراسان با تاییدیه دریافتی از بانک تجارت مبلغ 45 میلیارد ریال مغایرت دارد.  

* تاییدیه‌ دریافتی از واحد حقوقی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو حاکی از دعوی شرکت فرزانگان فارس نیکو (خریدار سهام شرکت شتابکار) مبنی بر تعلق مالیات عملکرد شرکت شتابکار تا تاریخ انعقاد قرارداد فروش سهام آن شرکت به شرکت فروشنده می‌باشد.....

* صورتهای مالی شرکتهای ایران‌خودرو عشق‌آباد، زرین‌فرآور چرخشگر، ایکوتریدینگ، اکت جنرال تریدینگ، شهرکهای صنعتی ایران‌خودرو، ایران‌خودرو شمال‌غرب و بازرگانی ایران‌خودرو شمال‌غرب و همچنین نتایج عملیات شرکت ایران‌خودرو سازه در صورتهای مالی تلفیقی گروه ایران‌خودرو منظور نگردیده است که این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.

* ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت سرمایه‌گذاری سمند در تاریخ ترازنامه در مقایسه با ارزش دفتری آن مبلغ 259 میلیاردریال و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت اصلی در سهام شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل و لیزینگ ایرانیان در تاریخ ترازنامه در مقایسه با ارزش دفتری آنها مبلغ 574 میلیاردریال کمتر است.  

منفی‌شدن حقوق صاحبان سهام باشگاه پیکان

* بهای تمام شده سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در مؤسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به‌دلیل دارا بودن زیان انباشته و منفی‌شدن حقوق صاحبان سهام نیاز به احتساب ذخیره کاهش ارزش دارد و...

* سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری گروه  شامل مبلغ 180ر7 میلیاردریال (شرکت اصلی مبلغ‌ 861ر5 میلیارد ریال) چک‌های برگشتی و سررسید گذشته و یا اقساط معوق مشتریان شرکت اصلی و شرکت لیزینگ ایران خودرو می‌باشد که علیرغم اقدامات انجام شده به حیطه وصول در نیامده است و...

* سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا، سفارشات مواد و کالا، دارایی‌های در جریان تکمیل و سایر دارایی‌های گروه شامل مبلغ 344ر10 میلیارد‌ ریال (شرکت اصلی مبلغ 209ر3 میلیارد‌ ریال) مانده‌حساب‌های راکد و سنواتی است که از این بابت ذخیره‌ای درحساب‌ها منظور نشده است و...

کسری ذخیره مالیاتی برخی شرکت‌های اقماری

* با توجه به برگ‌های تشخیص و یا قطعی صادره در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل و بررسی‌های انجام‌شده در خصوص سال مالی مورد گزارش شرکت‌های گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، گروه تام ایران‌خودرو،‌ ایران‌خودرو خراسان،‌ طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو و توسعه و عمران شهرستان نائین مجموعا مبلغ 399ر1 میلیارد ریال کسری ذخیره مالیات وجود دارد. ضمن‌آنکه درخصوص تعدادی از شرکت‌های فوق و سایر شرکت‌های گروه برای برخی از سنوات مالی برگ تشخیص و یا قطعی مالیات صادر نگردیده است.  

* طی بررسی‌های به عمل آمده،‌ بابت مالیات حقوق و تکلیفی در شرکت محورسازان ایران‌خودرو و مالیات نقل و انتقالات در شرکت لیزینگ ایران‌خودرو (از شرکت‌های فرعی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو) و مالیات بر ارزش افزوده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو جمعاً مبلغ 83 میلیارد ریال کسری ذخیره وجود دارد.  

15 میلیارد بدهی به تأمین اجتماعی

* براساس اعلامیه سازمان تأمین اجتماعی،‌ بدهی شرکت ایران‌خودرو دیزل و شرکت‌های فرعی آن از بابت حق بیمه ده ساله منتهی به سال 1386 معادل مبلغ 150 میلیارد ریال اعلام گردیده است. با توجه به موارد فوق و با عنایت به وجود هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی برای سنوات مالی قبل و سال مالی مورد گزارش و همچنین با درنظر گرفتن اعلامیه مطالبه حق بیمه مذکور،‌ احتساب ذخیره در حساب‌ها ضروری است،‌ لیکن با توجه به اعتراض شرکت‌ها به برگ‌های تشخیص،‌‌ قطعی و یا اعلامیه صادره،‌ تعیین بدهی قطعی از بابت موارد فوق منوط به بررسی و اظهارنظر مسؤولان مربوطه است.  

* بررسی‌های به‌عمل آمده درخصوص قراردادهای خرید شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) حاکی از آن است که برخی از قراردادهای فیمابین شرکت مذکور با سازندگان در حال انعقاد بوده و از محل آنها نیز مبلغ 084ر1 میلیارد ریال قطعه در سال مالی مورد گزارش دریافت گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش قراردادهای فوق قطعی و مبادله نگردیده است. مضافاً درخواست‌های افزایش نرخ تعدادی از سازندگان نیز در بخش بازرگانی شرکت مذکور در جریان رسیدگی است که نتایج آن تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و به‌دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، آثار مالی ناشی از نهایی‌شدن مذاکرات در جریان با سازندگان درخصوص افزایش نرخ و قطعی شدن قراردادهای درحال انعقاد، بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای این سازمان مشخص نیست.  

* جریمه میلیاردی ایران‌خودرو دیزل 

* طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در شرکت ایران‌خودرو دیزل، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت مذکور را به علت گرانفروشی کشنده‌های هوو در سنوات قبل با صدور آرای متعدد محکوم به پرداخت جمعاً مبلغ 597ر2 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و 283 میلیارد ریال در حق شکات خصوصی نموده، ضمن آنکه پرونده را برای طرح شکایت آتی مفتوح گذاشته است. شرکت نسبت به آراء صادره نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نموده، لیکن نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است. همچنین شرکت به‌رغم اعتراض مذکور، در جهت جلب رضایت از شاکیان و انصراف از شکایت خود،‌ طی سه سال گذشته و تا تاریخ این گزارش به 110ر8 نفر از شکات مبلغ 403 میلیارد ریال پرداخت و یا با انتقال دین به شرکتهای لیزینگ معرفی نموده است که از بدهی اقساط آنها کسر گردد (شامل 264 میلیارد ریال پرداخت نقدی و 139 میلیارد ریال انتقال دین)و.....

*به تاریخ این خصوصی سازی دقت شود1391/12/28

* در سال مالی مورد گزارش، شرکت اصلی براساس دو فقره قرارداد به تاریخ 1391/12/28اقدام به واگذاری سهام تحت تملک خود در شرکتهای ایران‌خودروسازه و ورق خودرو چهار محال و بختیاری به ترتیب به شرکتهای بلبرینگ ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سمند نموده و در این رابطه مبلغ 677ر1 میلیارد ریال سود شناسایی شده است. با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد،عدم دریافت وجه(از شرکت سرمایه‌گذاری سمند) و عدم وجود مستندات کافی در خصوص انتقال قطعی مزایا و مخاطرات مورد معامله در تاریخ ترازنامه، فروش سرمایه گذاریهای فوق و تحقق سود مذکور، برای این سازمان محرز نگردیده است. لذا در این موارد شناسایی درآمد باید تا زمان انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به تاخیر انداخته شود.  

* در سال مالی مورد گزارش حدودا از 52 درصد ظرفیت تولیدی شرکت استفاده شده و از بابت هزینه های جذب نشده، مبلغ190ر2 میلیارد ریال محاسبه و تحت سر فصل سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی ( یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی ) منظور شده است. به موجب بررسیهای انجام شده، هزینه های ناشی از ظرفیت بلا استفاده تولیدی و عدم استفاده مؤثر از نیروی انسانی، بدلیل عدم تفکیک صحیح هزینه های ثابت، به طور کامل شناسایی و از بهای تمام شده تولید تفکیک نشده است.  
 
* زیان ایران‌خودرو 

حسابرس ایران خودرو در ادامه به رغم تایید مشروط حساب‌های مالی ایران‌خودرو، بر مطالب خاصی تاکید کرده که بیانگر وجود مشکلات حاد در این شرکت و رانت در فروش محصولات این شرکت است:  

* همانطوریکه در صورت سود و زیان سال مالی مورد رسیدگی منعکس است، فعالیت شرکت اصلی منجر به مبلغ 976ر3 میلیارد ریال زیان سال گردیده است. ضروری است درخصوص سودآور شدن فعالیتها، تمهیدات لازم بکار گرفته شود. 
 
* کاهش خدمات گارانتی 

همانطوریکه در یادداشت توضیحی 30 صورتهای مالی منعکس است، هزینه گارانتی و سرویس اولیه در شرکت اصلی نسبت به سال قبل کاهش یافته است که این امر ناشی از کسر مبلغ 474میلیارد ریال از هزینه ها طبق الحاقیه قرارداد شماره 47001 خدمات پس از فروش مورخ 1/2/1392 با شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو )می باشد. 

* زیان انباشته شرکت لیزینگ خودروکار (از شرکتهای فرعی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو)، طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده، در پایان سال مالی مورد گزارش بالغ بر مبلغ 556ر1 میلیارد ریال و بیش از 15 برابر سرمایه بوده و با عنایت به کاهش فعالیت و زیان‌دهی عملیات شرکت مذکور در سنوات اخیر، افزایش هزینه‌های مالی ناشی از بلوکه شدن منابع مالی آن در فعالیتهای کم بازده از جمله سرمایه‌گذاری در املاک و عدم فروش یا بازیافت بموقع آنها، راکد بودن بخش عمده‌ای از حسابهای دریافتنی ، فزونی بدهیهای جاری نسبت به دارائیهای جاری به مبلغ 521ر1میلیارد ریال، ساختار مالی نامناسب، جملگی نشان‌دهنده وجود ابهامی است که می‌تواند نسبت به توانائی آن شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند. بنابراین ممکن است شرکت مذکور قادر به بازیافت دارائیها و تسویه بدهیها درروال عادی فعالیت تجاری خود نباشد. * تولید و فروش خودرو تندر 90 و سی‌کی‌دی و قطعات در شرکت اصلی (یادداشت توضیحی 4- 28صورتهای مالی) منجر به حدود مبلغ 169ر2 میلیارد ریال زیان ناخالص گردیده است. ضروری است، درخصوص سودآور شدن فعالیتهای مذکور، تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. 

* براساس مصوبه شماره 2/4015 ستاد سیاستگذاری خودرو، شرکتهای خودروساز می‌بایستی حداقل 3 درصد فروش خود را صرف ارائه وگسترش خدمات پس از فروش نمایند. لیکن باتوجه به بررسیهای بعمل آمده، شرکت ایران‌خودرو حدودا مبلغ 232 میلیارد ریال کمتر به این امر اختصاص داده است. 

* در سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی اقدام به خرید سه دانگ از شش دانگ ملک متعلق به شرکت تاپ سرویس و یک قطعه زمین از شرکت لیزینگ غدیر نموده که توجیه اقتصادی آن به این سازمان ارائه نشده است . ضمنا تا تاریخ تنظیم این گزارش، انتقال قطعی مالکیت زمینهای مذکور بنام شرکت صورت نگرفته است. 
 
* بوی رانت  

* در برخی از برنامه های فروش درصد بالایی از فروش محصولات به یک خریدار اختصاص یافته است. درخصوص موارد فوق توجیهات کافی به این سازمان ارائه نشده است. 
 
* خطر ورشکستگی 

* بدهیهای جاری شرکت اصلی حدود 3/1 برابر دارائیهای جاری آن می‌باشد. همچنین نسبت مالکانه شرکت در پایان سال مالی در حدود 7/6درصد می‌باشد که با حداقل نسبت مالکانه شرکتهای بورسی (20 درصد) فاصله نسبتا زیادی دارد. مشارکت سهامداران در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور کاهش دریافت تسهیلات از بانکها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مالی وجبران زیان شرکت ضروری است. 

* واحد مبارزه با پولشویی در شرکت تشکیل نشده و سیستم خاصی در این ارتباط به منظور شناسائی اولیه ارباب رجوع و مستندسازی آن قبل از انجام معاملات و همچنین فراهم نمودن امکان نظارت مؤثر مدیریت بر سیستم ها ،کنترلها، تفکیک وظایف و برنامه‌های آموزشی کارکنان به مورد اجراء‌ گذاشته نشده است. 
 
* اوضاع شرکت سایپا هم مطلوب نیست

گزارش حسابرس بازرس قانونی شرکت سایپا از عملکرد مالی این شرکت در سال 1391 مشابهات فراوانی به ابهامات مالی ایران‌خودرو دارد. 

مهمترین نکات گزارش حسابرس از عملکرد شرکت سایپا به شرح ذیل است: 

* مبلغ 152ر1 میلیارد ریال از مانده حسابها و اسناد دریافتنی تجاری در شرکت سایپا دیزل، در رابطه با تعداد 275ر4 نفر از مشتریانی بوده که بیش از 20 قسط خود را در تاریخهای سررسید پرداخت ننموده‏اند و مبلغ 088ر1 میلیارد‌ریال از مانده حساب فوق در شرکت مزبور مربوط به چکهای واخواستی نزد صندوق، سفته‏ها و قبوض برگشت شده در تاریخ ترازنامه می‎باشد که قابلیت وصول تمامی آنها برای این سازمان، محرز نگردیده است. 

* مبلغ 296ر1 میلیارد ریال از مانده حساب اسناد دریافتنی کوتاه‏مدت و حساب مشتریان اقساطی در شرکت پارس خودرو و شرکت رایان سایپا، اقساط سررسید گذشته می‏باشند که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده اند. مضافا ‌ مبلغ 638 میلیاردریال از مانده چکهای دریافتی بابت فروشهای اعتباری درشرکت رایان سایپا،‌ برگشت شده است. 

* مبلغ 597 میلیارد‌ ریال از مانده اسناد دریافتنی مشتریان در شرکت اصلی، اقساط سررسید گذشته مربوط به سنوات 1390 و قبل از آن می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، هر چند ایجاد مطالبات مشکوک الوصول انباشته و تعدیل حسابها نسبت به بخشی از موارد فوق ضرورت دارد، لیکن به دلیل نامشخص بودن نتایج پیگیریهای در جریان، تعیین تعدیلات قطعی از این بابت، برای این سازمان مقدور نمی‌باشد. 

* مبلغ 265 میلیارد ریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی و پیش‌پرداختها در شرکت اصلی و مبلغ 695 میلیارد ریال از مانده حسابهای مزبور و موجودی مواد و کالا در شرکتهای فرعی، اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می‌باشد که اقدامات مؤثری درخصوص وصول مطالبات و تسویه آنها حسب مورد صورت نگرفته است.  

* مبلغ 531 میلیاردریال از ماشین‌آلات خطوط تولید شرکت بنیان توسعه صنعت‌خودرو (شرکت فرعی) مربوط به تولید محصولات چیرمن، کوراندو و فیات بوده که به دلیل عدم تولید محصولات مزبور، بلااستفاده مانده‌اند. 

* مبلغ 3/475 میلیاردریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی، تحت عنوان طلب شرکت تاپکو از شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منعکس می‌باشد. طبق بررسیهای این سازمان، مبلغ مزبور عمدتا در رابطه با بهای برخی اقلام سفارشات و ماشین‌آلات، حق‌الامتیاز خطوط تولید، هزینه سود مشارکت مشتریان خودروی فیات و بهای تمام شده سیستم‌های نرم‌افزار بوده که از حسابهای شرکت تاپکو حذف و به بدهکار شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منظور شده است. در این خصوص مدارک و مستندات و توافقنامه فیمابین، به این سازمان ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز، تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات لازم بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای سازمان امکانپذیر نگردیده است. 

*  مانده تهاتر نشده شرکتهای مشمول تلفیق به مبلغ 8/765 میلیاردریال (شامل اقلام باز بدهکار به مبلغ 7/235ر2 میلیاردریال و اقلام باز بستانکار به مبلغ 9/469ر1 میلیاردریال) می‌باشد که بدون تعیین ماهیت و رفع مغایرات مزبور تحت سرفصل سایر حسابها و اسناد دریافتنی منظور گردیده است. 

* بدهیهای ارزی شرکتهای فرعی (زامیاد، سایپادیزل، لیزینگ رایان سایپا، ورق خودرو چهارمحال بختیاری و صنایع شیشه نشکن) جمعا به مبالغ 3/221 میلیون یورو و 3/170 میلیون یوان چین می باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی تسعیر گردیده است. این در حالیست که بخشی از بدهیهای ارزی شرکتهای فرعی مزبور پس از سال مالی مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلی و یا با نرخ مبادله‎ای پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی درخصوص نرخ خرید ارز در رابطه با تسویه بدهیهای ارزی، تعیین تعدیلات موردنیاز و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است. 

500میلیارد تومان سهم دولت پرداخت نشده است

* مبلغ 140ر5 میلیارد ریال از مانده سود سهام پرداختنی، مربوط به سود سهام سنوات 1388 الی 1390 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (علیرغم توافق‌نامه مورخ 1391/02/16 فی‌مابین در رابطه با پرداخت و تسویه سود سهام سنوات 1388 و 1389) و همچنین مبلغ 500ر1 میلیاردریال از مانده حساب مزبور عمدتا مربوط به سود سهام سال 1390 شرکتهای گروه صنعتی رنا، توسعه سرمایه رادین، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان می‌باشد که تا تاریخ این گزارش پرداخت نشده است. 

* با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، بالغ بر 254ر2 میلیاردریال از مانده طلب شرکت اصلی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (شرکت فرعی)، در رابطه با علی‌الحساب پرداختی در سال 1389 بابت خرید سهام بانک پارسیان و سود سهام سال 1390 می‎باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. 

گزارش کامل حسابرسان از ایران خودرو را اینجا و سایپا را در اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام/

کلید واژه